Om Seglarskolan


Seglarskola – Ett magiskt ord, men vad innebär det egentligen? KSS seglarskola är för det mesta upplagd som ett dagläger oftast under fem dagar på sommarlovet. Vi startar klockan 09.00 och håller på till 15.00. Eleverna delas in i grupper baserat på sin kunskapsnivå och ålder.

Elevernas ålder är vanligen mellan 8 och 14 år men vi har ingen övre åldersgräns. 

För vuxna erbjuder vi särskilda kurser. Dessa startar vanligtvis efter lunch och sträcker sig in på kvällen. Inte heller här har vi någon åldersgräns. ;-)