KSS Historik de första 100 åren


Förre ordförande Lennart Palmqvist författade till KSS 100-årsjubileum en sammanfattande historik över de första 100 åren.

Källorna var protokoll och andra handlingar från klubbens begynnelse samt de årsböcker som regelbundet gavs ut fram till 1953. Samt, ej att förglömma, intervjuer med "gamla medlemmar".

Nog om det - Läs och njut