Medlemssidor (kräver lösenord) 


Här hittar du bl.a.;

  • Protokoll
  • Möteshandlingar
  • Bryggplatsförteckning

  


Klicka här för att logga in.

Uppdatering av medlemsuppgifter

Karlskrona Segelsällskap (KSS) har som båtklubb skyldighet att föra ett medlemsregister med personuppgifter för medlemmar och i förekommande fall medlems båt(ar). Medlemsregistret är grunden för den avgift som KSS betalar till Svenska Seglarförbundet och Svenska Båtunionen. Registret utgör också grunden ansökan om olika bidrag samt för försäkringar och utskick av tidningen Båtliv.

Styrelsen vill uppmana medlemmarna att registrera alla i familjen under ett familjemedlemskap. Detta görs enklast genom att använda använda ansökningsblankett för medlemskap i tillämpliga delar. Ifylld blankett sänds till register@knss.nu.

Målet är att få en levande båtklubb med möjlighet för familjeverksamhet samt en utvecklande ungdomsverksamhet. Att registrera familjemedlemmar är speciellt viktigt om man har sin båt försäkrad i ett försäkringsbolag som kräver en anslutning till en båtklubb. Det är uppgifterna som KSS har lämnat till SBU:s register som är styrande i dessa frågor.

Hanteringen av medlemsregistret följer KSS personuppgiftspolicy. Av denna framgår att du som medlem själv har ansvaret för att se till att dina registrerade uppgifter är korrekta. Du har tilldelats konto och lösenord i vårt medlemsregister. På din sida kan du välja att uppdatera dina uppgifter.

Har du fler uppdateringar än vad som funktionen medger skriver du ett mail till register@knss.nu.

Medlems ansökan om bryggplats eller vinteruppläggningsplats

(Aktuell status lediga platser)

Förutsatt att du redan har din båt(båtar) registrerade i KSS ansöker du enklast genom ett mail till register@knss.nu. Har du flera båtar måste du ange för vilken båt du söker plats.

Är inte båten registrerad tidigare skall du bifoga "ansökningsblankett för medlemskap" där sidan 1 är ifylld med namn/medlemsnummer och båtuppgifter på sid 2 är komplett ifyllt.

Efter mottagen ansökan aviseras du och  placeras i kö i förhållande till inbetalningsdatum.