Välkommen till Karlskrona Segelsällskap

Karlskrona Segelsällskap grundades ursprungligen 1889. De närmaste åren var tillvaron litevarierad men från 1903 och framåt finns klubbens "återstart" och handlingar bevarade. Klubbhuset låg fram till 1953 på södra Saltö. Idag dolt under utfyllnad och andra byggnader. 1953 flyttadess klubbhuset och verksamheten till nuvarande plats, Killingaviken Dragsö. Också kallat Dragsö Utkik.

Nyheter

Underrubriktext 1


Datum
Tid
Plats

Underrubriktext 2


Datum
Tid
Plats

Underrubriktext 3


Datum
Tid
Plats

Underrubriktext 4


Datum
Tid
Plats